TerraThane produkter

Heving av betonggulv, hulromfylling, underforsegling og jordstabilisering

TerraThane™ systemer for heving av betonggulv og hulromfylling er tilgjengelige i varierte tettheter (PCF), styrkeverdier og reaktivitetsprofiler.

 • 24-003 (hydrofobisk/hydro-ufølsom)
 • 24-003 Langsom (hydrofobisk/hydro-ufølsom)
 • 24-486
 • 24-486 LANGSOM
 • 24-010
 • 24-019 (hydrofobisk/hydro-ufølsom)
 • 24-022
 • 24-031
 • Terrathane teknisk datablad
TerrathaneHomepagePhoto.jpg

En- og flerkomponents jord- og bergstabilisering

TerraThane™ enkomponents stabiliseringssystem med lav viskositet er ideelt for å låse sammen og stabilisere løse eller sandholdige jordarter.

 • 24-077132
 • 24-015
terra2Sm1.jpg

Rørledning, underlag og puter for rørledninger

TerraThane™ sprayskum for grøftebrytere er spesielt formulert for å erstatte sandsekker. Påsprøytede skumbrytere kan konstrueres mye raskere enn konvensjonelle sandposebrytere i de fleste tilfeller.

 • 24-023
DSC00325-300x225.jpg

Erstatningstilbakefylling og hulromfylling

TerraThane™ systemer for tilbakefylling og hulromfylling er ideelle for fylling av store hulrom eller fyllingsområder som krever annet fyllmateriale enn jord eller sandfylt tilbakefyll.

 • 24-023
TT10-300x225.jpg

Sprekkforsegling og fugetetting

Våre TerraThane™ produkter for sprekkforsegling og fugetetting i polyurea er tilgjengelige i ulike farger og er perfekt egnet for horisontal bruk.

 • 24-017
terra4Sm.jpg

Stolpe- og stavemontasje

Vårt TerraThane™ polyuretanskum for montasje av stolper og staver er ideelt for å sette på plass stolper og staver som brukes til forskjellige bruksformål. Dette systemet blandes vanligvis manuelt og helles på plass.

 • 24-008
desertsign_closest.jpg

Diverse polyuretan- og beskyttende belegg

Vi tilbyr forskjellige beskyttende belegg som polyurea, akryl, silikon og polyuretan-baserte systemer. Disse systemer er egnet for forskjellige bruksområder og hensikter.

 • Polyurea
terraSm8.jpg