Infrastruktur

TerraThane kan brukes til å utføre reparasjoner av underskårede eller hulromområder, under kulverter (betong eller galvanisert), fugereparasjoner av betongkulverter og koblingsbokser. Reparasjoner av forhåndsstøpte kummer utføres også for tetting av lekkasjer eller fuger, som ikke er på linje eller fylling av hulrom på utsiden hvor det kan ha forekommet dårlig jordkomprimering, eller hvor overvann har erodert omkringliggende jord.